Phone : +389 78 214 166 | E-mail : aldemik@t.mk

Автоматска маса за кроење на стакло

Спецификација:

Димензии 3250 / 4500 mm
Висина на апаратурата за сечење 925 mm
Површина на сечење 3320 / 2500 mm
Брзина на сечење 200 m / min
Точност на сечење 0,25 mm
Дебелина на стакло за сечење 2-12 mm
Моќност 7,4 kW
Приклучен напон 380v / 50 Hz
Тежина 1500 kg
Програма за самооптимизација
Серво мотори за придвижување
Можност за нагодување на притисокот при сечење
Пневматска офсет лента
Рачно лоцирање на стаклото со помош на воздух
Брусење на стакло (опционално)