Phone : +389 78 214 166 | E-mail : aldemik@t.mk

Ботеро машина за кроење на стакло

Спецификации:

Основна Џамбо
Работна површина 4600 x 3430 [mm] 7000 x 4030 [mm]
Брзина на кроење 160 m/min 160 m/min
 Точност ± 0,15 ± 0,15
Димензии на стакло за кроење 3650 X 2750 6100 X 3300
Дебелина на стакло за кроење 2-25 mm 2-25 mm