Phone : +389 78 214 166 | E-mail : aldemik@t.mk

Виење на профили

Сите работи поврзани со виење односно обликување на профили се извршуваат со помош на DELTA 50 CNC C машината која сама по себе претставува високо квалитетна опрема за оваа намена, а стручноста на нашите вработени дава едно ниво повеќе во поглед на квалитетот при обликувањето.