Phone : +389 78 214 166 | E-mail : aldemik@t.mk

Оваа машина е цврста и моќна  единица за мешање и мерење, која што е бескомпромисно функционална.

При конструкцијата на оваа мажина обратено е посебно внимание на одржливиоста и робусноста, и затоа се изберени компоненти со германски квалитет. Оваа машина е комбинација на докажана технологија и непобедлив сооднос на цената во однос на перформансите.

Технички спецификации:

максимален одлив: 3,500g/min

Страната А е хидраулична, а страната Б е пневматична.

Извор на напојување: 3 x 400 V + N + PE/ 3.8 kW

Потребен е воздушен компресор 6 bar, 50 liter/ min

Димензии l x w x h со рачката 1,500 x 1,000 x 1,800/ 2,500 mm

Стандардна вртлива рачка со должина 1900mm

Стандардна должина на цревото 2500mm

Тежина околу 650kg