Phone : +389 78 214 166 | E-mail : aldemik@t.mk

М4 Алумил

ALUMIL M4 SOLAR STRUCTURAL

Како и кај било која друга структурална стаклена фасада, така и кај M4 алуминиумскиот профил не се гледа од надворешната страна, така што однадвор се гледа само униформна стаклена структура

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФИЛОТ

 • Легура – AlMgSi (EN AW 6060)
 • Цврстина – 12 Webster или 70 HB min.
 • Минимална дебелина на пластификација – 75 mikroni
 • Дебелина на ѕидот на профилот – 1,8-5,0 mm
 • Геометрија на профилот – Po EN DIN 12020-2

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМОТ

 • Ширина на профилот – 55 mm
 • Можност за застаклување – единечно, двојно или тројно стакло, до 32 mm
 • максимален момент на инерција – до 493,37 cm4
 • Запечатување – Три нивоа на запечатување со EPDM запечатување

Посебни карактеристики на системот:

 • Стаклото се поставува на алуминиумски рам со помош на структурален силикон (Dow Croning silikon) аво долниот дел на полето стаклото додатно се осигурува со специјален прибор.
 • Профилите на системот овозможуваат употреба на камени плочи како испуна, како и други материјали за изолација, додека пак хоризонталните и вертикалните профили се  прилагодени за употреба на посебни декоративни профили наменети за завршно дотерување на фасадата, како на надворешните површини, така и на внатрешните.
 • Системот има профили со термички прекин со што се зголемува термоизолацијата на фасадата.