Phone : +389 78 214 166 | E-mail : aldemik@t.mk

М6 Алумил

ALUMIL M6 SOLAR STANDARD ALUTHERM

Овој систем е произведен како резултат на унапредувањето на сериите М1 и М2 за класична фасада, и тоа со три основни цели:подобра изолација, поедноставување на изработката и монтажа, унапредување на одводот на водата, кое е постигнето со воведување на нови специјални гуми и големи кнали на профилот на верикалата за подобра евакуација на водата.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА АЛУМИНИУМСКИОТ ПРОФИЛ (М6)

 • Легура на алуминиумот – AIMgSi 0,5 F22 6060 (1725)
 • Цврстина – 12-14 HB
 • Дебелина на заштитен слој – 75 µm minimum
 • Дебелина на профилот (min-max) – 1,8-5,0 mm
 • Геометриска контрола на профилот – DIN 17615 Compliant
 • Сертифициран систем во IFT ROSENHEIM – висока топлотна изолација Uf = 1.5 W/M2K

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ

 • Ширина на профилот – 55 mm
 • Максимален момент на инерција – do 2073,53 cm4
 • Можност за застаклување – единечно, двојно или тројно стакло, до 52 mm
 • Запечатување – две нивоа на запечатување, EPDM гуми

Главни карактеристики на системот:

 • 55mm ширина на вертикалите и хоризонталите
 • Застаклување со стакло пакети од 24mm до 50mm
 • Широк избор на капаци, кои овозмоѓуваат изработка на различен изглед на фасадата, со можност за користење на капаци од нерѓосувачки челик
 • Не е потребна посебна опрема за изработка
 • Широк спектар на поклопни профили и стубови, со што се постигнува разноличност на фасадата,како што се декоративни алуминиумски или поклопни профили од нерѓосувачки челик
 • коефициент на пренос на топлина до RMG 1.0 (според DIN V 4108-4)
 • запечатеност класа E600 (спрема prEN 12208)
 • не е потребна додатна механичка подконструкција за негово уградување
 • широк спектар на примена,почнувајќи од рамни конструкции до најразлични сложени конструкции, и се комбинира со системот М10800
 • ширина на полиамидот 25 mm, кој се применува за групата 2,1 термичка изолација
 • растери од големи размери
 • полиња за отварање ( врати и прозори од серијата M11000) кои се вгртадуваат во истата рамнина со остатокот од конструкцијата
 • Можност за вградување на инокс капаци