Phone : +389 78 214 166 | E-mail : aldemik@t.mk

Ограда изработена од алуминиумски профили и стакло во боја по избор како испуна.

Ограда поставена на внатрешни скали, изработена со алуминиумски профили од различен тип за ракофат и испуна.

Ограда изработена со правоаголни алуминиумски профили за ракофат и испуна, со различни димензии, украсни зглобови и капачиња.

Алунминиумска ограда поставена на полукружна тераса со извивање на профилите и тип на прифили по желба на клиентот.

Ограда од алуминиумски кружни профили поставена на внатрешни скали.