Phone : +389 78 214 166 | E-mail : aldemik@t.mk

Изработка на термопан стакло

11

Кроење и шлицување на алупан

10

Електростатско фарбање

11

Виење на профили

10