Phone : +389 78 214 166 | E-mail : aldemik@t.mk

Фарбара – електростатско фарбање

Нашата фарбара е опремена со опрема од производителот  Gема- Швајцарија, чии производи и технологија представуваат врв во електростатското фарбање.

Пред фарбањето се врши хемиска припрема (одмастување и хроматизација) на алуминиумските профили и лимови. Потоа се пристапува кон електростатско фарбање а после тоа бојата се пече во специјална печка.

Во целата постапка на електростатското фарбање се запазени сите светски норми и критериуми.

Тоа отвара можност кај нашите клиенти за избор на боја по желба како од RAL карта така и од специјализираните каталози за бои. Со поседувањето на таа технологија значително се намалува времето на чекање на клиентот за да го добие производот во саканата боја, а со тоа ние, АЛ ДЕМИК, се издвојуваме на Македонскиот Пазар како единствени.

Спецификации на фарбарата:

-Филтер единиците се директно поврзани за ѕидот на кабината. Автоматското чистење на подот го намалува собирањето на прав до минималност

-Сите компоненти во контакт со бојата во прав се чистаат брзо и автоматски додека операторот ја заменува кутијата со бојата.

– ZA-реципрокаторот е дизајниран за краткотрајни и долготрајни операции. Пиштолите за фарбање можат да бидат монтирани во хоризонтална или вертикална положба.