Phone : +389 78 214 166 | E-mail : aldemik@t.mk

M11500 Alutherm Super

M11500 Alutherm Super Plus технички е најнапреден систем за топлотна изолација и има иста спецификација како и моделот M11000 Alutherm Plus.

Основни карактеристики:

  • Крилата се со ширина 76,5 mm, што дава додатна цврстина
  • Посебниот полиамид (34 и 38 mm) ја зголемува топлотната изолација и го става овој модел во највисоката топлотна категорија (1,0 GROUP од IFT Rosenheim)
  • Во касата може да се вгради стакло со дебелина од 24 mm до 64 mm
  • ширината на основното крило е 85,5mm,
  • гумирањето е со три EPDM гуми,
  • голем број различни решенија, со можност за употреба на профилот за различни естетски дизајни,
  • вградување на РОТО механизми,
  • оков за ЕУРО жлеб или оков за ПВЦ профили,
  • профили со две слободни комори кој овозможуваат добра евакуација на водата и добро поврзување,
  • профили со две димензии на врати, погодни и за комерцијални и за приватни објекти.