Phone : +389 78 214 166 | E-mail : aldemik@t.mk

P100 Office

Alumil P 100 Office

Флексибилен систем за внатрешни преградни ѕидови со дебелина 70mm и со заоблени линии на профилите, следејќи ги модерните концепти во архитектурата.

Основни карактеристики:

  • Сертифицирана звучна изолација од 48dB.
  • Се комбинира со врати кои се посебно дизајнирани.
  • Можност за вградување завеси со механизам кој одговоара, посебен профил за електро, телефонски и компјутерски кабли.
  • Можност за изработка на прегради со помала висина.