Phone : +389 78 214 166 | E-mail : aldemik@t.mk

Hote “Al-Demik” DOOEL, eksport – import Strumicë, Kompania për prodhim, tregti dhe shërbime, është themeluar në vitin 1996 si ndërmarrje për ndërtimin artizanat.

Ndërmarrja është e zgjatur punën e punëtorive zejtare, e cila ekziston në treg në vendin tonë nga 1964, me tendencë për rritje të vazhdueshme dhe zhvillimit.

Duke vizituar të panaireve nga të njëjtën fushë dhe hulumtimin në artizanat ndërtimit, numri i aktiviteteve u rrit 10 vjet më parë, kështu që sot kompania punon shumë aktivitete në ndërtimin artizanat, por çekiçi dhe avioni dhe të tjera mjete të vjetra janë zëvendësuar me makina moderne dhe mjetet.

Sot kompania është e suksesshme në tregjet maqedonase dhe në vendet e huaja.

Kompania ka një vizion për të zhvilluar në të ardhmen me qëllim për të zgjeruar dhe të punësojnë punëtorë të rinj për prezantim të suksesshëm në evropiane dhe tregjet botërore dhe përshtatjen në ekonominë e tregut të lirë. Por aktiviteti i pranishëm kryesor është prodhimi dhe instalimi i ndërtimit alumini dhe prodhimin e profileve të aluminit.

Kompania është duke ndjekur teknologjinë për prodhimin e profileve të aluminit në vendet e zhvilluara evropiane dhe gjerësisht për një kohë të gjatë.

Negociatat e reja janë në arrati me prodhuesit të famshëm të këtij lloji të machines.